Guide til lokaletilskud

I DGI Sydvest vil vi gerne sætte fokus på de muligheder, I som forening har for at søge tilskud til lokaleleje i kommunen. Denne guide giver jer et overblik og en kort beskrivelse af krav og begrænsninger i hver kommune.

Folkeoplysningsforeninger kan altid leje skoler, udendørsanlæg og andre lokaler, der tilhører kommunen.

Foreninger kan få tilskud til:

 • Omkostninger ved leje
 • Vedligeholdelse
 • Forbrugsafgifter (el, varme og vand)
 • Rengøring

Der gives ikke tilskud til:

 • Lokaleudgifter ved offentlige entrégivende arrangementer
 • Lokaleudgifter ved arrangementer, hvis formål er spil, hvor der indgår en økonomisk gevinst for foreningen. (f.eks. bingo)
 • Lokaleudgifter, hvor andre skal betale for entré

Billund kommune

Lokaletilskud på 85%

Godkendte folkeoplysende foreninger kan gratis låne skoler, udendørsanlæg og andre lokaler, der tilhører kommunen. Vand, varme, lys, rengøring, bad og inventar i disse lokaler er alle gratis for godkendte folkeoplysende foreninger.

Der er dog nogle undtagelser for nogle kommunalt ejede lokaler såsom; Gymnastiksal, ridehal og svømmehal. Her vil der være betaling for at benytte lokalerne. Der er kommet nye regler i 2019, som gør at uanset hvordan aldersfordelingen i jeres forening ser ud, skal I kun betale 15% i gebyr af den godkendte takst.

Der er ansøgningsfrist: 15. marts for den kommende sæson

Kontakt: Fritidskonsulent Annette Jensen på 79 72 76 02 eller aje@billund.dk

I kan læse mere om Billund kommunes lokaletilskud HER

Esbjerg kommune

For at få tilskud skal foreningen være folkeoplysende og i godkendte lejemål. Der gives tilskud til driftsudgifter for idrætshaller, andre lokaler og lejrpladser. Der gives alt mellem 75% og 87% i tilskud til lokaleudgifter alt efter hvilken kategori, foreningen hører under.

I kan læse mere om Esbjerg kommunes lokaletilskud HER

Fanø kommune

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Der er ansøgningsfrist: 12. marts.

I kan læse mere om Fanø kommunes lokaletilskud HER

Varde Kommune

I Varde kommune gives der 75% i lokaletilskud til alle foreninger.

Den maksimale tilskudsberettige timepris er pr. 1.8.2018 for:

 • Idrætshaller: 478 kr. for en time på 60 minutter
 • Svømmehaller: en timepris på 957 kr. for en time på 60 minutter og 478 kr. for 1 bassin
 • Svømmehaller: en timepris på 717 kr. for en time på 60 minutter med 1 bassin i separat lokale (Nr. Nebel)
 • Ved dobbelthaller 2 x en almindelig timepris for en idrætshal

Ansøgningsfristen er senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

I kan læse mere om Varde kommunes lokale tilskud HER

Vejen kommune

Til godkendte lokaler kan der ydes tilskud med 75 procent af de tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler, eksklusiv idræts- og svømmehaller.

Til godkendte lokaler gives der tilskud på 75% og til svømme- og idrætshaller giver der 65%.

Lejeindtægter modregnes som udgangspunkt med en petitessegrænse på 10.000 kr.

Ansøgningsfrist: 31. marts

I kan læse mere om Vejen kommunes lokaletilskud HER

Opdateret august 2020