Bestyrelsen i DGI Sydvest

I spidsen for DGI Sydvest står landsdelsbestyrelsen, der udstikker retningen for organisationen mellem årsmøderne.

DGI Sydvest Bestyrelse 2023.jpg