MTB-cykler
Klargøring / Brug / Aflevering

 • Traileren kan hentes på vores lager fra tidlig morgen og afleveres igen senest om aftenen
 • Cykelhjelme, olie, luftpumpe, slanger, lappegrej, reservedele og førstehjælps kasse ligger forrest i traileren.
 • Tjek at der er luft nok i hjulene (2,1 bar).
 • Tjek at kæderne er smurt tilstrækkeligt.
 • Tjek at cyklen er funktionsdygtig inden turen startes.
 • Cykelhjelm er obligatorisk.
 • Hvis traileren forlades, skal overskydende cykler læsses på trailerne og låses.
 • Når cyklerne afleveres skal de være spulet rene, hvis de har kørt i vådt føre. Vores nye trailer er indrettet, så det er let at spule dem med en almindelig haveslange. Der findes vaskemuligheder ved vores lager.
 • Defekt ved cyklerne mærkes, så DGI reparatøren nemt kan se, hvad der er galt. Sedler ligger forrest på traileren.
 • Almindelig slidtage og defekter på cyklerne er dækket af lejen. Hvis der bortkommer en cykel, skal lejer erstatte cyklen.

Generelle oplysninger

 • Udlejningsmateriel stilles til rådighed på en trailer. Se eksempel på traileren her
 • Eventuelle skader på trailer og/eller lejers bil skal dækkes af lejer og dennes kaskoforsikring.
 • Udlejningsmateriel m/tilbehør er transportforsikret overalt i Danmark.
 • Udlejningsmateriel m/tilbehør er brandforsikret (udendørs) overalt i Danmark.
 • Udlejningsmateriel m/tilbehør er brand- og tyveriforsikret i aflåst bygning overalt i Danmark.
 • Ved udlejning over flere dage, skal lejer sikre at udlejningsmateriel m/tilbehør opbevares forsvarligt jf. forsikringsdækning med brand og tyveri jvf. ovenstående.
 • Såfremt der bliver en forsikringssag, er der en selvrisiko, som dækkes af lejer. I 2013 er det 5.000,00 kr
 • Enhver skade skal øjeblikkeligt og senest efter 24 timer meddeles til DGI.
 • DGI fraskriver sig et hvert ansvar for person og/eller tingskade i forbindelse med brugen af udlejningsmateriel m/tilbehør.
 • Faktura på lejebeløbet fremsendes senest efter en uge.