Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

DGI arbejder for at børn og unge skal have lov til at dyrke idræt i sunde, tobaks- og snusfrie rammer.

Tobak er på den politiske dagsorden, og DGI Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark er med til at realisere og styrke de tobaksfrie idrætsmiljøer.

I projektet Tobaksfrit Idrætsliv arbejder vi på at skabe tobaksfrie idrætsmiljøer for børn og unge.

Projektet løber i perioden 2021 til december 2023 og er støttet med midler fra sundhedsstyrelsen.

Tobaksfrit Idrætsliv ønsker at løfte opgaven i forhold til at skabe tobaksfrie rammer. Tobaksfrit Idrætsliv tager udgangspunkt i at skabe adfærdsændring for derved at fremme en kulturændring. En ændring, der skaber en idrætskultur uden tobak, så vores børn og unge ikke lærer at ryge eller bruge snus i idrætsforeningerne. Vi vil påvirke vores børn og unge til gode vaner – vaner som sætter sig og præger resten af deres liv på en positiv måde. 

Mål for Et Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

  • 40.000 børn, unge og voksne har et tobaksfrit idrætsliv i foreningerne
  • 400.000 børn, unge og voksne får tobaksfrie idrætsmatrikler
  • 140 tobaksfrie foreninger fordelt på 20 kommuner, og 70 tobaksfrie idrætsmatrikler fordelt i 20 kommuner

Med afsæt i et tværsektorielt arbejde, vil vi i fællesskab med kommuner, idrætsmatrikler og idrætsforeninger samarbejde om tobaksfrie idrætsmiljøer.

Vi ønsker ikke at stigmatisere og taler ikke rygestop, men arbejder for, at de unge ikke møder tobak, når de færdes i idrætsmiljøerne i Danmark.

Vi har erfaringer fra tidligere projekter og har derfor et godt indblik i, hvordan vi kan arbejde med tobaksfrie rammer.

Vi har erfaret, at vi ved at involvere alle i og omkring idrætten kan opnå et idrætsmiljø, hvor bestyrelse og trænere er gode rollemodeller, og hvor der ikke står forældre og tilskuer på sidelinjen eller foran haller og ryger, eller hvor nogle idrætsudøvere bruger snus som præstationsfremmende middel.

For at lykkes vil DGI indgå gode samarbejder med Kommuner, idrætsfaciliteter og idrætsforeninger, så vi med afsæt i partnerskabsaftaler sammen skaber rammer og rollemodeller, så vi sikrer, at børn og unge ikke lærer at ryge eller bruge snus, mens de dyrker idræt.

Tak fordi du ikke ryger foran vores børn

Mor til barn i Amager IF