Projekter i DGI Sydøstjylland

Projekter fylder en stor del af vores hverdag. Vi samarbejder både med foreninger, kommuner og virksomheder.

Projektarbejdet i DGI Sydøstjylland er mangfoldigt. Men fællesnævneren er, at vi arbejder sammen med én eller flere partnere i bestræbelserne på at udbrede mulighederne for mere idræt og bevægelse i danskernes hverdag.

Vi er altid parate til at gå i dialog med nye, potentielle partnere om interessante projekter. Kontakt os endelig, hvis du har gode idéer eller arbejder med et projekt, hvor DGI Sydøstjylland kan spille en aktiv rolle.