Aktive Fællesskaber på Lolland

Projekt Aktive Fællesskaber på Lolland er et treårigt projekt, der er forankret i DGI Storstrømmen. Projektet er støttet af Velux Fonden, og i samarbejde med Helhedsplan Lolland og Jobcenter Lolland vil DGI Storstrømmen støtte og styrke unges aktive deltagelse i fællesskaber.

Projektets formål er at styrke den aktive deltagelse i fritidsfællesskaber blandt unge voksne mellem 18 og 35 år i socialt udsatte positioner i Lolland Kommune, så de unge udvikler handlekraft, kompetencer og tro på egne muligheder. I dialog med det lokale forenings- og fritidsliv skal foreningernes fællesskaber åbnes for nye medlemmer og frivillige, så de unge voksne sikres reel adgang til foreningerne.

Projektet vil bygge bro mellem unge voksne i Lolland Kommune og frivillige fællesskaber. Tanken bag Aktive Fællesskaber på Lolland er målrettet at guide unge voksne til de aktive fællesskaber, som de ønsker at være en del af. Hvis ikke der er et tilbud, som rummer deres ønsker, vil vi i samarbejde med de unge skabe rammerne i nye aktive fællesskaber.