Rainbow Inc - Mangfoldighed i forening

DGI Storkøbenhavn arbejder for at sparke homo- og transfobi ud af idrætten. Vil din klub samarbejde med os om at gøre plads til alle? Rainbow Inc er vores indsats, som I kan blive en del af.

orange.png

I DGI Storkøbenhavn arbejder vi med foreningsudvikling over en bred kam. Og i 2021 er der en større bevægelse i gang, som skal sætte fokus på mangfoldighed, diversitet og inklusion - herunder også i idrætten.

Først og fremmest er København værtsby for WorldPride og EuroGames i august (og DGI Storkøbenhavn afvikler Sports to the People). Dernæst blev der af et bredt flertal i Folketinget allerede i 2017 afsat 25 mio. kr. til at forbedre forholdene for LGBT+ personer i perioden 2019-2022. Dette afstedkom en national handlingsplan på området, som bl.a. indebar en større undersøgelse fra Kulturministeriet på idrætsområdet omkring trivslen blandt LGBT+ personer.

Endelig er DGI en del af Idrættens Regnbuekoalition, som også har ben i den nationale handlingsplan. Sammen med en lang række aktører på tværs af politik, sundhed, idræt og menneskerettigheder - og i samarbejde med Kulturministeriet - arbejder Idrættens Regnbuekoalition for at skabe bedre forhold for LGBT+, sætte fokus på homofobi i idrætten, og generelt facilitere en bred indsats, initiativer og kampagner på området.

Vi vil gerne skabe synergier, hvor vi kan, og én af disse kommer naturligt i forlængelse af medlemskabet i Idrættens Regnbuekoalition, den politiske indsats og Københavns værtskab for de store regnbue-events i 2021.

Dette kalder vi for Rainbow Inc!

Mangfoldighed i forening

DGI Storkøbenhavn samarbejder med konsulent i Diversitet & Inklusion, Adam Holmegaard, der kommer fra en stilling som mentalcoach i Hellerup Idrætsklub. Her satte han gang i en indsats blandt de helt unge fodboldhold i klubben, sammensatte en LGBT+ politik, og arbejdede med kulturen og sproget både hos ledere, trænere og medlemmer.

Til Rainbow Inc søger DGI Storkøbenhavn klubber, der er interesserede i at samarbejde om at igangsætte større eller mindre initiativer i deres egen klub - og alle er velkomne! I skal også være velkomne til at kontakte Adam og høre mere om indsatsen, og hvad det kan indebære for jer.

Materialer og værktøjer

Her kan I indledningsvist finde inspirationsmateriale til arbejdet med den rummelige forening. Vi står altid klar med mere sparring og viden!