Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2021. Deltag og gør din stemme gældende.

Efter udmeldingen om, at det indendørs forsamlingsforbud hæves d. 21. maj til 50 personer, har bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn besluttet at gennemføre den ordinære generalforsamling, som har været udsat siden marts.

Der indkaldes således hermed til ordinær generalforsamling i 2021 i DGI Storkøbenhavn.

Corona

Vi vil gerne bede alle mødedeltagerne om at læse nedenstående COVID-19-guide igennem inden mødets start, samt gøre jer opmærksomme på, at der skal fremvises coronapas samt ID ved mødeindgangen.

Afvikling af generalforsamlingen følger myndighedernes Corona-restriktioner, hvilket kan ændre betingelserne for afvikling af generalforsamlingen. Dette betyder ligeledes, at der skal fremvises coronapas og ID for at deltage i generalforsamlingen.

Fremvisning af coronapas kan både ske elektronisk og i papirformat. Der gælder følgende dokumentationsmuligheder:

  • Et coronapas via et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
  • Et negativt testresultat, der ikke må være ældre end 72 timer. En Covid-19-test kan være foretaget som en PCR-test eller en hurtigtest (antigentest).
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

Hvis du ikke kan fremvise gyldigt et Coronapas som beskrevet ovenfor, er vi nødsaget til at nægte dig adgang til mødet. Læs evt. mere om brugen af coronapas på www.coronasmitte.dk

Der skal ligeledes bæres mundbind til generalforsamlingen, undtagen når du sidder ned. Vi vil opfordre alle medlemsforeninger til kun at deltage med én repræsentant på generalforsamlingen for at minimere deltagerantallet.

Der ligger et testcenter lige overfor CPH Conference, men du må forvente, at der kan være ventetid på test og 30-60 minutters svartid.

Tid og Sted:

Torsdag d. 27. maj kl. 17.00. Dørene åbner for registrering kl. 16.30.

DGI Byens Konferencecenter (CPH Conference), Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V. (lokale vil fremgå af opslag).

Dagsorden

Bestyrelsen ønsker at gennemføre generalforsamlingen så effektivt som muligt. Det betyder bl.a., at vi udsætter kåringer af ”årets forening” og ”årets foreningsildsjæl” til en senere og mere festlig lejlighed – sandsynligvis i sensommeren 2021. Det vil vi glæde os til.

Derfor holder dagsordenen sig til de vedtægtsbestemte punkter:

Kl. 16.30 – 17.00 
Registrering af fremmødte medlemsforeninger, samt øvrige stemmeberettigede.

Kl. 17.00 Generalforsamlingen starter
Velkomst

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Dirigenten udpeger stemmetællere
Pkt. 3. Bestyrelsens skriftlige beretning 2020 til godkendelse (se bilag 1)
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Årsrapport 2020 (se bilag 2) til godkendelse
Pkt. 5. Indkomne forslag
- Bestyrelsen stiller et forslag om vedtægtsændringer (se bilag 3)
Pkt. 6. Fremlæggelse af budget for 2021 (se bilag 4) for det kommende år til orientering
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 8 Valg af:
- Næstformand (vælges for to år), nuværende næstformand Pia Nisted ønsker at genopstille (læs om Pia her)
- Bestyrelsesmedlemmer, nuværende bestyrelsesmedlemmer Jan Sørensen (Læs om Jan her), og Anni Frisk Carlsen (læs om Anni her) genopstiller begge. Endvidere udpeger skytteudvalget et bestyrelsesmedlem og Jonathan Sydenham (læs om Jonathan her) opstiller som nyt bestyrelsesmedlem.
- To suppleanter til bestyrelsen (hvert år). Nuværende suppleanter Philip Charlie Johansen (læs om Philip her) og Morten Skov Poulsen (læs om Morten her) genopstiller begge.
- To kritiske revisorer (hvert år). Nuværende kritiske revisorer, Ole Sørensen og Niels Aage Vandelbjerg genopstiller begge. 

Pkt. 9 Evt.

Vi forventer, at generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 19.30.

Referat fra seneste generalforsamling

Referatet for generalforsamlingen for 2020 finder du HER på linket

Sandwich før mødestart

Vil du have en sandwich, så tilmeld dig her senest  d. 20. maj kl. 23.30 via dette link; http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202121000000

Med venlig hilsen

DGI Storkøbenhavn

På bestyrelsens vegne
Peder Nedergaard, Bestyrelsesformand

#UdviklingiForening