Ordinær generalforsamling

Deltag og gør din stemme gældende.

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i 2023 i DGI Storkøbenhavn.

Tid og Sted:

Onsdag d. 29. marts kl. 17.00. Dørene åbner kl. 16.30.

DGI Storkøbenhavn - Buen

Vesterbrogade 6D

1620 København V

Dagsorden

Kl. 16.30 – 17.00

Registrering af fremmødte medlemsforeninger samt øvrige stemmeberettigede.

Kl. 17.00 Generalforsamlingen starter

Velkomst

Dagsorden for generalforsamling 2023 er endnu ikke opdateret!

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Dirigenten udpeger stemmetællere
Pkt. 3. Bestyrelsens skriftlige beretning 2022 til godkendelse
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og årsrapport 2022 til godkendelse
Pkt. 5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal modtages af DGI Storkøbenhavn senest torsdag 8. marts 2023 kl. 12.00 på denne mail: storkoebenhavn@dgi.dk
Pkt. 6. Fremlæggelse af budget for 2023 for det kommende år til orientering
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent

Her suspenderes dagsordenen med henblik på kåring af årets ildsjæl og årets forening i DGI Storkøbenhavn.

Pkt. 8. Valg af:

- Formand (vælges for to år). Nuværende Formand Peder Nedergaard genopstiller.

- Bestyrelsesmedlemmer (to-tre i lige år). Nuværende bestyrelsesmedlemmer Line Lovring Krægpøth, Finn Blohm og Philip Charlie Johansen genopstiller alle tre. Desuden stiller Lotte Büchert op som ny kandidat til bestyrelsen. Endvidere udpeger Skytteudvalget et bestyrelsesmedlem. Læs om de nuværende bestyrelsesmedlemmer her.

- To suppleanter til bestyrelsen (hvert år). Christian Bigom og Thomas Bak stiller op som kandidater til suppleantposterne.

- To kritiske revisorer (hvert år). Nuværende kritiske revisorer, Ole Sørensen og Niels Aage Vandelbjerg genopstiller begge

Pkt. 9. Evt.

Vi forventer, at generalforsamlingen afsluttes kl. ca. 20.00.

Referat fra seneste generalforsamling

Se gerne referatet for generalforsamlingen for 2021 (Referat for 2022 kommer snarest)

Sandwich før mødestart

Vil du have en sandwich ved generalforsamlingens start, så tilmeld dig forplejning senest d. 28. marts kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen

DGI Storkøbenhavn

På bestyrelsens vegne
Peder Nedergaard, Bestyrelsesformand

#UdviklingiForening