Ordinær generalforsamling

Deltag og gør din stemme gældende.

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2023 har fundet sted

Læs referatet fra DGI Storkøbenhavns generalforsamling 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------

Se med live!

Følg med på Facebook-begivenheden, hvor vi livestreamer generalforsamlingen fra kl. 17.00.

Link til Livestream

Tid og Sted

Tirsdag d. 28. marts 2023  kl. 17.00. Dørene åbner kl. 16.30.

DGI Storkøbenhavn - Buen
Vesterbrogade 6D
1620 København V

Program

Kl. 16.30 – 17.00

Registrering af fremmødte medlemsforeninger samt øvrige stemmeberettigede. Tid til sandwich.

Kl. 17.00 Generalforsamlingen starter

Velkomst

Dagsorden for generalforsamling 2023:

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Dirigenten udpeger stemmetællere
Pkt. 3. Bestyrelsens skriftlige beretning 2022 til godkendelse
Pkt. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og årsrapport 2022 til godkendelse
Pkt. 5. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal modtages af DGI Storkøbenhavn senest tirsdag d. 7. marts 2023 kl. 12.00 på denne mail: storkoebenhavn@dgi.dk
Indkomne forslag indenfor tidsfristen:
Forslag 1: Principper for honorering af bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn
Forslag 2: Principper for individuel kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmer i DGI Storkøbenhavn
Pkt. 6. Fremlæggelse af budget for 2023 for det kommende år til orientering
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 8. Valg af:
- Formand (vælges i lige år).
- Næstformand (vælges i ulige år).
- Bestyrelsesmedlemmer (to-tre i lige år og to-tre i ulige år).
- To suppleanter til bestyrelsen (hvert år).
- To kritiske revisorer (hvert år).
Pkt. 9. Evt.

Generalforsamlingen afsluttes med kåringen af Årets Foreningsildsjæl og Årets Idrætsforening i DGI Storkøbenhavn.

Efterfølgende er der uformel hygge med øl/vin/vand.

Referat fra seneste generalforsamling

Se gerne referatet for generalforsamlingen for 2022 

Sandwich før mødestart

Vil du have en sandwich ved generalforsamlingens start, så tilmeld dig forplejning senest d. 26. marts kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen

DGI Storkøbenhavn

På bestyrelsens vegne
Peder Nedergaard, Bestyrelsesformand