Bestyrelsens mødekalender

Se hvornår DGI Storkøbenhavns bestyrelse holder møder i 2021-22

2021

Indhold

Maj

 

Tor 27.05

Generalforsamling

Dagsorden m.m. i følge vedtægterne

Lør. 29.05

Bestyrelsesseminar

Endelig dagsorden udestår

Juni

 

Man 07.06 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Opsamling fra Generalforsamling

Kommissorier til godkendelse

Bestyrelsens tilknytning til AFU-gruppen og Økonomiudvalget

Introduktion til faglige teams i DGI Storkøbenhavn

Arbejdsdeling mellem bestyrelsesmedlemmerne 1. spadestik.

Arbejdsform, ansvarsfordeling bestyrelse-administration, årshjul, økonomiske retningslinjer.

Meddele ny generel fuldmagt til direktøren (skal opdateres)

August

 

Ons 25.08 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Forberedelse af bestyrelsesseminar (1. time) (Helle Staberg)

Indledende forberedelse af årsmøde i DGI

Budget 2021 i DGI Storkøbenhavn

Opfølgning på bestyrelsesintro dage

September

 

Tir 28.09 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Økonomirapportering for de første otte måneder.

Prognose for indeværende års regnskab laves på baggrund af regnskabet for de første otte måneder, samt de signaler der er i administrationen.

Indledende forberedelse af årsmøde i DGI

Oktober

 

Man 25.10 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Kombineret delegeretmøde og bestyrelsesmøde

Forberedelse til årsmøde i DGI.  Er der signaler, som skal sendes fra talerstolen?

Indledende forberedelse af Generalforsamling 2022

December

 

Man 06.12 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Regnskabsprognose.

Udkast til endeligt budget.

Indledende forberedelse af Generalforsamling 2021, aftale indhold, sted, oversigt over kandidater m.m., emner til årsberetning m.m.

2022

 

Februar

 

Man 21.02 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Udkast årsrapport

Endeligt budget vedtages.

Evaluering af strategiindsats for 2021.

Ordinær Generalforsamling 2022 i DGI Byen

Status på planlægning af generalforsamling 2022

Marts

 

Tir 08.03 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Praktisk forberedelse generalforsamling

Ons 30.03

Generalforsamling

Dagsorden m.m. i følge vedtægterne

April

 

Tor 07.04 kl. 16.30-20.00

Bestyrelsesmøde

Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Opsamling fra Generalforsamling

Kommissorier til godkendelse

Bestyrelsens tilknytning til AFU-gruppen og økonomiudvalget

Introduktion til faglige teams i DGI Storkøbenhavn

Arbejdsdeling mellem bestyrelsesmedlemmerne 1. spadestik.

Arbejdsform, ansvarsfordeling bestyrelse-administration, årshjul, økonomiske retningslinjer.

Meddele ny generel fuldmagt til direktøren

Mødekalender for det nye år