Årsmøde i DGI Sønderjylland 2021

Blev afholdt online tirsdag d. 27. april

Årsmødet bliver digitalt

På grund af Covid-19 og det indendørs forsamlingsforbud gennemfører vi årsmødet den 27. april 2021 kl. 19.00 – 20.30 digitalt.

Det kommer til at foregå på platformen Zoom og alle tilmeldte til årsmødet får en mail med de konkrete oplysninger om deltagelsen. 

Har du spørgsmål vedr. afviklingen af årsmødet digitalt eller har du ikke modtaget en mail kan du kontakte Tina Emiliussen på tlf. 51 26 16 11

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2020) til godkendelse.

 4. Orientering om det nuværende års budget.

 5. Behandling af indkomne forslag. 

  Landsdelsbestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægterne, se forslag her.

 6. Valg af bestyrelse og revisor.

  a) Formand (2 år): Claus Klaris genopstiller
  b) Et bestyrelsesmedlem (2 år) - Jytte Damm-Nielsen genopstiller
  c) En suppleant (1 år): Landsdelsbestyrelsen indstiller Winnie Ladefoged Kjelsgaard fra Haderslev Volleyball Klub
  d) Kritisk revisor (2 år): Johnny Thomsen genopstiller

 7. Eventuelt.

 

Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele to priser til de frivillige i foreningerne:

 • En Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland
 • DGI Sønderjyllands Idrætslederpris 2021

Prismodtagerne på det digitale årsmøde blev:

 • Dusko Milovic, Nordborg Løbeklub, blev Årets Idrætsleder 2021
 • Rikke Riisgaard Jensen, Haderslev Egnen, modtog Unglederpokalen inden for DGI Sønderjylland Gymnastik

Stort tillykke til begge prismodtagere. 

(Opdateret: 17. marts 2021)
(Senest opdateret: 28. april 2021)