Årsmøde i DGI Sønderjylland 2020

Torsdag d. 17. september kl. 19.00 - 20.30 på Folkehjem Aabenraa, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden er nedenstående ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

  2. Landsdelsbestyrelsens beretning.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2019) til godkendelse.

  4. Orientering om det nuværende års budget.

  5. Behandling af indkomne forslag. 

  6. Valg til bestyrelse og revisor.

  7. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være DGI Sønderjyllands kontor i hænde senest d. 27. august 2020 på mail: ts@dgi.dk

Der serveres kaffe og kage, hvorfor tilmelding til årsmødet er nødvendigt via dette link.

Årets Idrætsleder og Unglederpokal 

På årsmødet offentliggøres og hyldes Årets Idrætsleder, som er blevet valgt ud fra de indstillinger, vi har modtaget fra vores medlemsforeninger. 

Samme aften uddeler DGI Sønderjylland Gymnastik deres unglederpokal. 

I DGI Sønderjylland følger vi Sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger nøje, derfor er ovenstående afhængig af Covid-19 situationens udvikling og dertil gældende retningslinjer.

(Publiceret: 7. august 2020)