Skolespirerne: Giv børnene en god skolestart

Vil I give børnene i jeres område en god skolestart gennem et bevægelsestilbud i naturen?

Undersøgelser viser, at:

  • 2-3 elever i hver klasse ikke trives i forbindelse med skolestart, hvilket giver højere risiko for en række udfordringer gennem livet med dårlig livskvalitet til følge
  • Børn bruger deres krop for lidt, og flere og flere børn har motoriske udfordringer. Antallet af indskolingsbørn med motoriske udfordringer var i 2018 29 % - heraf har 6 % direkte motoriske vanskeligheder

Børns motoriske niveau har betydning for, om de er i stand til at modtage undervisning og klare sig i skolen. Det handler både om at kunne sidde roligt på stolen, fokusere på undervisningen, og være med i løbe- og klatrelege i frikvarteret.

Naturen som ramme

Børn gror i natur, men hvert tredje barn kommer kun i naturen én gang om ugen eller sjældnere. Naturen stiller ingen krav til os, og alle kan være med. Naturens gavnlige effekter gør børn sundere, de får bedre motorik og mere selvtillid samt lærer mere og hurtigere.

Naturen er et godt alternativ til klassiske idrætter. Naturen bringer andre kompetencer i spil, så børnenes horisont udvider sig, og de får jord i hovedet, våde fødder og tillid til sig selv og verden.

Mange fordele for jer

Skolespirerne har med stor succes været i tre foreninger i 2021, og nu søger vi seks foreninger mere, der vil være med til at starte tilbuddet op lokalt.

I får ganske gratis:

  • Uddannet jeres instruktører (vi afholder uddannelse forud for opstart i marts 2022)
  • Et tilskud på 6000 kr. pr. forening, som skal bruges til omkostningsdækning eller aflønning af instruktørerne
  • Sparring igennem hele forløbet og understøttelse af jeres markedsføring
  • Materiale til forløbet i form af anbefalinger til planlægning og gennemførelse

Vi håber, at I har lyst til at forankre tilbuddet efterfølgende, og vi understøtter jer gerne i denne del, så det er nemt for jer at starte igen.

Inden Skolespirerne starter i jeres forening, skal I finde fire instruktører (evt. to instruktører og to forældre), der vil stå for Skolespirerne i jeres forening. Det er et krav, at der som minimum er fire voksne på holdet, da det kræver et meget større overblik at være aktiv med så mange børn i naturen. I står selv for rekrutteringen af målgruppen, gerne i dialog med lokale skoler og børnehaver. Vi hjælper gerne med den første kontakt.

Uddannelsesdage for jeres instruktører

Instruktørerne skal deltage én af følgende uddannelsesdage: 

  • Lørdag 5. februar kl. 9-15
  • Søndag 6. februar kl. 9-15

På uddannelsesdagene vil der blandt andet være fokus på bevægelsesglæde, udvikling af børnenes sansemotorik, aktivitetsudvikling med naturen som arena og opbygningen af den gode børnetræning, så I kan skabe de rigtige rammer omkring Skolespirerne i jeres forening. Vi sørger for frokost.

Giv børnene i jeres lokalområde en god skolestart ved at udfylde nedenstående formular. Så tager vi jeres forening i betragtning.