Kvindeprojektet

Kvindeprojektet er en indsats, der er sat i verden for at øge bevægelsesglæden og idrætsdeltagelsen blandt yngre aarhusianske kvinder i alderen 16-40 år.

Kvindeprojektet har til formål at øge bevægelsesglæden og idrætsdeltagelsen blandt yngre kvinder gennem en kampagne med fokus på positivt krops- og idrætsbillede og forbedrede tilbud i idrætsforeninger. Projektet er et pilotprojekt, hvor metoderne udvikles og afprøves i Aarhus med henblik på udbredelse på landsplan.

Pilotprojektet gennemføres af DGI Østjylland i samarbejde med reklamebureauet Pravda, Aarhus Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, konsulent- og forskningsenheden i Region Midtjylland, DEFACTUM, og de aarhusianske idrætsforeninger.

Baggrund for projektet

Problemstillingen er en faldende idrætsdeltagelse og stigende ulighed mellem kønnene, så yngre kvinder i dag er en af de mindst aktive befolkningsgrupper til trods for, at der findes masser af idrætstilbud til netop denne målgruppe. Samtidig ses øget mistrivsel, med eksempelvis stress og depression blandt yngre kvinder, samt stigende kropsforskrækkelse og utilfredshed med egen krop blandt helt unge piger.

Fysisk aktivitet kan fremme både fysisk og mental sundhed, og vi ved også, at inaktive kvinder selv ønsker at blive mere aktive. Der er derfor et stort sundhedsmæssigt potentiale ved at gøre yngre kvinder mere aktive.

Initiativer for øget fysisk aktivitetsniveau kan fremme den enkeltes fysiske og mentale sundhed og trivsel samt forbedre folkesundheden. Projektet vil med kampagneaktivitet og foreningsudvikling bidrage til folkesundheden i samarbejde med aarhusianske idrætsforeninger, der kan tilbyde regelmæssige og vedvarende aktivitetstilbud i en fælles social ramme, der både motiverer til fastholdelse og forbedrer mulighederne for en vedvarende idrætsdeltagelse hos målgruppen.

Problemstillingen er genkendelig i andre lande, og projektet er derfor inspireret af Sport Englands kampagne, This Girl Can. Sport Englands analyse af kvinders motivation og barrierer for idrætsdeltagelse viste et gennemgående tema på tværs af livsfaser og generationer – fear of judgement eller frygten for andres vurdering. Frygten for at være forkert som kvinde i idræt; for tyk, for tynd, for egoistisk med træningstid væk fra familien, for dårlig til sport eller for sej i en typisk mandesport.

Frygten for vurdering gælder altså både krop, evner og vilkår, og opleves af både aktive og inaktive i alle aldre. This Girl Can imødekommer denne frygt, ved at vise helt almindelige kvinder og deres glæde ved at bevæge sig, og kampagnen har gjort flere millioner kvinder mere aktive. Den samme effekt ønskes opnået gennem dette pilotprojekt.

Målet med pilotprojektet er at udvikle og teste en dansk kampagne med henblik på udbredelse til hele landet, og samtidigt afprøve en ny metode til involvering og udvikling af mange idrætsforeninger.

Projektet arbejder med to overordnede mål og aktiviteter:

 1. Kampagnen
 2. Foreningsudvikling

Kampagnen

 • Udrulles i perioden august 2020 til februar 2021 med intensive ”boosts” undervejs
 • Formålet er at skabe et positivt krops- og idrætsbillede, og derigennem øge idrætsdeltagelsen blandt yngre kvinder
 • Kampagnen fokuserer på almindelige kvinder, der dyrker idræt, sveder og ryster med dellerne, og er derfor et modspil til de idealiserede billeder af perfekte kvinder, der ofte florerer på de sociale medier

Foreningsudvikling

 • Påbegyndes fra januar 2020
 • Foreningerne kobles på kampagnen for at sikre konkrete og tilpassede idrætstilbud til målgruppen, så projektet arbejder med både holdning og handling
 • Foreninger klædes på med den nyeste viden om motionsvaner, motivation og barrierer, og projektet støtter dem til at udvikle og synliggøre både nye og eksisterende tilbud, så de er attraktive for yngre kvinder – både i forhold til at tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer
 • Tiltagene består blandt andet af:
  • Konference
  • Kurser
  • Rådgivning
  • Facilitetsudvikling
  • Lokale kick off-events
  • Rekruttering af nye medlemmer

Effektmåling og forankring

Effekten af projektet vurderes gennem en måling af kampagnens effekt, udviklingen i foreningernes medlemstal og gennem kvalitative interviews med målgruppen og foreninger.

På baggrund af den afsluttende evaluering af pilotprojektet vurderer vi, om projektet har opfyldt sit potentiale og dermed skal udbredes på landsplan, eller om projektet afsluttes ved pilotprojektets afslutning i foråret 2021.