Bestyrelsen i DGI Østjylland

Læs mødereferater, tjek aktuelle høringssvar og lær bestyrelsesmedlemmerne i DGI Østjylland at kende.

Læs referater fra bestyrelsesåret 2022/2023

Bestyrelsens væsentligste arbejdsopgaver

  • Sætter den overordnede retning for DGI Østjylland
  • Vedtager strategi, handleplaner og budgetter
  • Sikrer gennemførsel og opfølgning på strategi, indsatser og økonomi
  • Ansætter direktøren, der har ansvaret for den administrative organisation
  • Udarbejder retningslinjer for arbejdet med de enkelte idrætter  
  • Opretter udvalg, grupper og netværk med særlige fokuspunkter
  • Optager nye medlemsforeninger 
  • Bevilger penge til projektansøgninger  
  • Repræsenterer DGI Østjylland udadtil og indadtil i DGI
  • Indgår samarbejder med andre aktører såsom kommuner, fonde mv.

Bestyrelsen får vejledning om principielle, politiske og holdningsmæssige spørgsmål i Ledelsesforummet, der består af alle ansatte, frivillige og folkevalgte i DGI Østjylland.

Tjek aktuelle høringssvar

1. DGI Østjyllands høringssvar til ”Sports- og fritidspolitik 2022-25, Facilitetsstrategi
for sports- og fritidsområdet samt Outdoorstrategi”

DGI Østjylland har med stor interesse læst udkastet til Sports- og fritidspolitik 2022-25, Facilitetsstrategi for sports- og fritidsområdet samt Outdoorstrategi.

Som kommunens største idrætsorganisation, der repræsenter 309 aarhusianske idrætsforeninger med i alt 113.423 medlemmer, har vi naturligvis en særlig interesse i politikken, de afledte strategier og konkrete indsatser ift. at sikre de bedste muligheder for idræt, bevægelse og foreningsliv i Aarhus.

På den baggrund har vi en række generelle bemærkninger til udkastene samt mere specifikke kommentarer til indholdet i de tre udkast. 

Læs høringssvaret.

2. DGI Østjyllands høringssvar til "Et grønnere Aarhus med mere blåt"

DGI Østjylland har med stor interesse læst forslaget til temaplanen om Et grønnere Aarhus
med mere blåt. Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed med processen frem mod temaplanen,
hvor vi har haft mulighed for at bidrage med vores perspektiver.

Læs høringssvaret.