Årsmøde 2019

DGI Østjylland afholder årsmøde 28. marts fra kl. 18.00-21.30 i DGI-huset i Aarhus. Mødet er åbent for alle medlemmer af vores østjyske medlemsforeninger. Deltagelse er gratis.

Tak for i år

DGI Østjyllands årsmøde 2019 blev afholdt torsdag den 28. marts 2019 i DGI-huset i Aarhus. Vi takker alle de fremmødte for deltagelsen og ser frem til at se jer til et nyt årsmøde torsdag den 26. marts 2020.

I år har vi valgt at sætte ekstra fokus på alle jer medlemsforeninger i forbindelse med, at vi ved årets start har udsendt en stor foreningsundersøgelse til alle vores medlemsforeninger for at få deres egen version af, hvad der optager dem i hverdagen.

Temaet for mødet i år er derfor 'Temperaturmåling af foreningslivet: Hvad er de østjyske foreninger optagede af?'.

Foreningsundersøgelsen bliver bragt i spil på årsmødet via en workshop, hvor der arbejdes med emner ud fra foreningsundersøgelsen, fx aktiviteter for børn og unge, rekruttering af frivillige, nye medlemmer, kommunikation og markedsføring osv. Det afhænger alt sammen af jeres svar.

Traditionen tro hylder vi foreningsliv og frivillighed

Helt som vi plejer, kårer vi en Årets Forening, som har gjort sig specielt bemærket. Vi kårer også en Årets Ildsjæl, for at anerkende en person, der på den ene eller anden måde yder en ekstra indsats i en østjysk forening.

12 foreninger indstillet: Årets Forening 2019 skal findes blandt disse kandidater >>

15 seje frivillige indstillet til Årets Ildsjæl 2019: Her er navnene >>

Program

Kl. 18.00-18.15 Indtjekning

Kl. 18.15-18.45 Spisning

Kl. 18.45 Åbning af årsmødet

 • Præsentation af aftenens program v/ Hans Jørgen Hvitved, formand
 • Præsentation af bestyrelsen v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Valg af dirigent og stemmetællere v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Årets beretning 2018 v/ Hans Jørgen Hvitved
 • Regnskab 2018 v/ Flemming Poulsen, direktør
 • Indkomne forslag *
 • Orientering om budget 2019 v/ Flemming Poulsen
 • Valg til bestyrelsen
  • Valg af næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer
   • På valg er Lars Mandrup, næstformand, Anne Marie Aebeloe, Bo Rasmussen og Sanne Andersen (alle med undtagelse af Bo Rasmussen stiller op til genvalg)
  • Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  • Valg af 1 kritisk revisor
  • Valg af 1 kritisk revisorsuppleant

Kl. 19.30 Workshops: Årsmødet arbejder med foreningsundersøgelsen

 • De mest iøjnefaldende emner fra foreningsundersøgelsen bliver drøftet i workshops under forskellige temaer

Kl. 20.45 Pause med kaffe og kage

Kl. 21.00 Kåring af Årets Forening 2019 og Årets Ildsjæl 2019 i DGI Østjylland

Kl. 21.25 Eventuelt

Kl. 21.30 Tak for i aften

* Forslag, der af medlemsforeningerne ønskes behandlet af årsmødet, skal skriftligt være DGI Østjylland i hænde senest tre uger før årsmødet via oestjylland@dgi.dk. Umiddelbart efter modtagelse af sådanne forslag vil disse blive tilstillet medlemsforeningerne til orientering.