Netværksforløb: Giv jeres forening et digitalt løft

Vil I mere med jeres forening? Er I nysgerrige på, om I kan skære hjørner eller spare tid på drift gennem digitale løsninger? Så er et digitalt netværksforløb noget for jer!

Igennem 3 netværksmøder bliver I klogere på jeres egen foreningsledelse – hvordan andre gør og hvilke digitale muligheder I kan anvende.

Erfaringer viser, at digitale foreninger:

  • Har nemmere ved at rekruttere frivillige
  • Bedre kan håndtere en hurtig medlemstilvækst
  • Får flyttet tid fra administrationsopgaver til udvikling af foreningen
  • Er mindre personafhængige
  • Får mere motiverede frivillige med større overskud 

Skal I give jeres forening et digitalt løft?

Med fokus på digitalisering får I en bæredygtig forening, der er nem at give videre til nye frivillige. I får samtidig et fundament, der gør det muligt at arbejde videre med de nye trends indenfor digitalisering og individualisering. 

Det har været givende at mødes med andre foreninger, der har andre tanker og idéer til at gribe de samme udfordringer an

Emil Irming, formand hos Aarhus Studenternes Cykelklub og tidligere deltager i netværksforløbet

Gratis netværksforløb med tre møder

Vi er i gang med at etablere et netværk af østjyske foreninger, som i løbet af efteråret 2022 skal mødes og udvikles digitalt. Deltagelse i netværket styrker jeres digitale udvikling, letter jeres administration og gør jer klogere på den digitale foreningsudvikling. Vi ønsker, at I kommer godt i gang med digitalisering, og vi gør jer klogere på, hvordan Í løbende kan arbejde med digitale værktøjer i foreningen. Målet er, at det bliver lettere at administrere, udvikle og tilgå jeres forening digitalt.

Det er et givende netværk, og vi er spændte på, hvad det bringer med sig i fremtiden

Emil Irming, formand hos Aarhus Studenternes Cykelklub og tidligere deltager i netværksforløbet

Forløbet er gratis og uden omkostninger for jer. Der vil endda være et tilskud på 2000 kr. pr. forening øremærket digital udvikling. Møderne foregår på vores kontor på Søren Frichs Vej 42B, 8230 Åbyhøj. Vi serverer en sandwich og vand samt kaffe/the + lidt lækkert.

Indhold på de tre netværksmøder

Modul 1: Onsdag den 31. august 2022 kl. 17.00-21.00

Her indleder vi snakken om, hvad digitalisering betyder for jeres forening. Vi tager en temperaturmåling på, hvilke områder I er digitalt stærke og hvilke områder I kan udvikle på.

Vi har fokus på:

  • Digitale medlemssystemer
  • Bestyrelsens organisering
  • Kommunikation - både internt og eksternt
  • Udnyttelse af faciliteter
  • Rekruttering af medlemmer/frivillige

Modul 2: Mandag den 26. september 2022 kl. 17.00-21.00

Efter modul 1 er I klar til at gå et skridt videre. På modul 2 har vi fokus på sparring med de andre foreninger i netværket om digitalisering.

Vi arbejder med en handlingsplan, som kan implementere digitale processer eller værktøjer i foreningen. 

Modul 3: Mandag den 28. november 2022 kl. 17.00-21.00

Det sidste netværksmøde starter med, at vi evaluerer den digitale proces og handlingsplan, som I har været igennem indtil nu. Vi fremhæver og diskuterer nogle af de nye digitale tiltag, som jeres forening har foretaget. Til sidst ser vi på fremtiden for jeres digitale forening.

Tilmeldingen er lukket!