Next Generation Girls

Next Generation Girls (NGG) er et uddannelsesforløb, som har til formål at introducere etniske minoritetspiger til foreningsliv, frivillighed og dansk kultur.

DGI arbejder i projektet med etniske minoritetskvinder i forhold til identitetsdannelse, udvikling og styrkelse af deres forståelse af dem selv, deres kompetencer og det demokratiske samfund omkring dem.

Målet er at berige deres begrebsverden og tilbyde rollemodeller blandt etniske minoritetskvinder indenfor idræt, politik, erhverv og kultur, så de har nogen at spejle sig i.

Og på den måde kan de være med til at etniske minoritetspiger/de kommende mødre på sigt bliver samfundsduelige borgere på lige fod med alle andre.

Unge etniske minoritetskvinders forhold til ligestilling og demokrati er under pres af de gamle muslimske traditioner, og der er en kulturarv, som skal brydes for at integrationen kan få en varig effekt

Houda Bayoumi, pædagog med speciale i etniske minoritetspiger, Helsingør Kommune

Next Generation Girls' fem faser

Forløbet opdeles i følgende fem faser:

  1. Indledningsvis finder vi lokale kvindelige tovholdere, som står for rekrutteringen af de etniske minoritetspiger
  2. Rekruttering af etniske minoritetspiger, som kan være lokale rollemodeller
  3. De lokale rollemodeller rekrutterer andre etniske minoritetspiger i lokalområdet der uddannes i foreningsliv, frivillighed og deltager i danske kulturaktiviteter
  1. Evaluering internt i styregruppen, med tovholderne, de unge og deres familier
  2. Forankring af resultater og formidling af projektets succeser

Målgruppen for Next Generation Girls

Next Generation Girls henvender sig til etniske minoritetspiger i alderen 12-14 år typisk fra boligsociale områder, kommunale væresteder eller ungdomsklubber i kommunen.

I uddannelsesforløbet tager vi særlige hensyn til målgruppens behov, ressourcer og kulturelle baggrund i planlægningen af aktiviteterne og har en tæt kontakt til pigers forældre i hele processen.

Tid og sted

Opstart af forløb kan ske hele året rundt. Et optimalt uddannelsesforløb har en varighed på tre til fire måneder.

Pris

Vi skræddersyer en samlet pris til jer ud fra flere faktorer: 

  • Målgruppens størrelse
  • Forløbets varighed
  • Valg af aktiviteter
  • Valg af naturvejleder
  • DGI projektledelse

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om etniske minoritetskvinders idræts- og foreningsdeltagelse her:

Europa-Kommissionens logo.jpg

Next Generation Girls er udviklet i samarbejde med Europa Kommissionens Sportsenhed DG EAC

Du er også meget velkommen til at kontakte os for mere information.