MOVE Beyond - IRTS

EU-projektet MOVE Beyond IRTS (Integration of Refugees Through Sports) har forbundet flygtninge og idrætsforeninger i Rudersdal kommune. Læs mere om resultaterne her.

Watch the English version of the video

Mange organisationer, borgere, afdelinger i kommuner og foreninger arbejder med borgere med flygtningebaggrund, og de ønsker alle at lette integrationen i det danske samfund for denne ofte marginaliserede målgruppe. Idræts- og sociale foreninger, skoler, kommuner og humanitære organisationer arbejder ofte med det samme mål, men arbejder ikke altid sammen.

EU-projektet MOVE Beyond IRTS er et unikt samarbejde mellem idrætsforeninger og humanitære organisationer, der har til formål at inspirere til tværsektoralt arbejde med integration af flygtninge gennem idræt.

I Danmark har DGI og Dansk Røde Kors arbejdet som partnere sammen med Rudersdal Kommune om at finde nye måder at forbinde foreningslivet med borgere med flygtningebaggrund, så foreningslivet kan blive en ukompliceret trædesten ind i det danske samfund.

En idrætsforening er en del af civilsamfundet, hvor vi primært ser flygtningene som mennesker. Det gør en stor forskel at komme hen et sted, hvor du bliver set, hørt og anerkendt, som det menneske du er.

Peter Bennett, konsulent DGI og frivillig fodboldtræner på asylcenter Sandholm

Læs mere på EU-projektets engelske hjemmeside

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger