Hvad får jeg, og hvad får foreningen ud af at deltage?

Din forening får en styrket leder tilbage

Udover store oplevelser, vil du på det personlige plan kunne bruge IILU med en række kompetencer, som du kan bruge i dit videre liv.

 • Du lærer at samarbejde med andre kulturer
 • Du bliver en bedre og stærkere leder/instruktør/træner i din lokale forening
 • Du øger evnen til at tage initiativ og bliver mere bevidst om at tage ansvar
 • Du får redskaber til at håndtere pressede situationer
 • Du bliver klædt på til at udføre større og mindre sportsevents
 • Du bliver omstillingsparat i en foranderlig verden
 • Du bliver dygtigere til at formidle og undervise
 • Du lærer alternative metoder at undervise på
 • Du får lov at sparre med erfarne trænere fra andre sportsgrene
 • Du får en oplevelse for livet under fremmede himmelstrøg
 • Dit CV bliver forstærket

Hvad får foreningen ud af at sende mig på IILU?

DGI Midtjylland har siden 2010 tilbudt DGI’s Internationale Idrætslederuddannelse med stor succes. Hvad får foreningen ud af at sende en ung leder på uddannelsen.

Foreningen får en mulighed for at anerkende en ung leder/træner for indsatsen.

Endvidere får foreningen en leder og træner:

 • som er blevet dygtigere til at formidle og undervise
 • som bliver i stand til at tage større ansvar i foreningen.
 • der lærer alternative metoder at undervise på
 • der har fået erfaring gennem sparring med trænere fra andre idrætsgrene
 • der har fået en oplevelse for livet under fremmede himmelstrøg