Relationer i bevægelse - PEER Mentorer

Deltagerne, der mindst én gang om ugen er engageret i frivilligt arbejde, har dobbelt så stor sandsynlighed for at have en "blomstrende mental sundhed" i forhold til dem, der ikke er frivillige, viser forskning.

Projektet starter med afsæt i Silkeborg Kommune, hvor frivilligcenter Silkeborg med tilknyttede foreninger og interessegrupper står centralt i projektet som mødested, uddannelsesfacilitet og i forhold til rekruttering.

DGI Midtjylland, som allerede indgår i samarbejde med Frivilligcenteret vil få en central rolle i at repræsentere foreningslivet lokalt. De har en bred vifte af tilbud og erfaringer med at arbejde med bevægelse både inden- og udendørs også med personer i sårbare situationer.

Formålet er at undersøge det lokale foreningslandskab for at identificere mulige udfordringer, men også at finde de muligheder der ligger i det lokale samarbejde, for at understøtte målsætningen med projektet. Der skal afdækkes mulighedsrum, som kan blive omdrejningspunkt i de efterfølgende prøvehandlinger.

Spredning i DGI Midtjyllands område

I projektperioden forventes spredningen at ske indenfor DGI Midtjyllands område, så den næste kommune er Ikast-Brande Kommune, hvor der allerede er etableret samarbejde med Frivilligcenteret.

Ny energi og fornyet selvtillid

En forskningsrapport fra 2017 viser, at frivilligt arbejde understøtter mennesker, der har været eller er ramt af psykisk sygdom. Det frivillige arbejde har generelt en effekt på den mentale sundhed. De der er, eller har været, ramt af alvorlig psykisk sygdom, kan gennem frivilligt arbejde opleve at få ny energi, fornyet selvtillid og håbet om et rigere liv. Skal det lykkes at mindske social eksklusion af psykisk sårbare i det brede for-eningsliv, er der behov for at udvikle bæredygtige metoder gennem brobygning og sparring.

Derefter vil spredningen, i det omfang det er muligt indenfor tidsrammen, udbredes til de øvrige samarbejdskommuner i DGI Midtjyllands område (Viborg -, Herning - og Skive Kommune). I spredningen er det vigtigt, at projektets erfaringer og udviklede prototyper bruges til at lave egne lokal variation af prototypen, så flere med erfaret psykisk lidelse kan inkluderes i og bidrage til en øget mangfoldighed i foreningslivet.

Der vil løbende blive skabt nye varianter af prototyperne og også udviklet nye med afsæt i erfaringer i kommuner projektet spredes.

Vi forventer, at der i projektperioden er ca. 150 nye deltager med erfaret psykisk lidelse, som indgår i aktiviteter i foreninger og andre interessegrupper. I samme forbindelse forventer vi, at 50 deltagende foreninger og interessegrupper har fået en erfaringsbank, som de kan trække på i forhold til at kommunikere tilbud til nye medlemsgrupper, og at de har styrket arbejdet med at skabe blivende relationer og øget mangfoldigt engagement blandt deres medlemmer.

Der vil i den sidste del af projektperioden blive arbejdet på at skabe et lokalt grundlag for forankring (drift) via et korps af peer mentorer i samarbejde med interesserede lokale frivillige foreninger.