Bevæg dig - sammen

Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland, Frivilligcenter Silkeborg og de faglige organisationer 3F og FOA vil afprøve en samarbejdsmodel for at undersøge, hvordan idræt og fællesskaber kan bruges i sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsatser.

Med Bevæg dig – sammen ønsker vi at afprøve samarbejdsmodellen og bevægelsesbrobyggerfunktionen på flere målgrupper for at få forskellige erfaringer med indsatsen. Erfaringerne indgår i en forankringsproces med henblik på at inkludere nye og andre målgrupper i foreningslivet.

Projektet har derfor begge målgrupper fra puljeopslaget med:

  • Borgere, der er i særlig risiko for udvikling af livsstilssygdomme, herunder borgere uden for arbejdsmarkedet samt borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.
  • Borgere, hvor fysisk aktivitet i foreningsfællesskaber kan indgå som led i et behandlings- og rehabiliteringsforløb eller bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Tilpasning af aktiviteter i foreningerne

Bevæg dig – sammen ønsker at videreudvikle og optimere allerede eksisterende tilbud i foreningen i det omfang, det er muligt, hvor fokus vil være på at tilpasse aktiviteterne til målgruppen. Aktiviteterne skal tage højde for målgruppens mulige barrierer for deltagelse, så man kan deltage uanset forudsætninger, økonomi, udstyr og tidligere erfaringer.

Projektets formål

  • Etablere partnerskaber mellem Kultur og Fritid, Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland og lokale idrætsforeninger.
  • Udvikle foreningstilbud, der kendetegnes ved, at der kan være løbende optag, have et inkluderende fællesskab, og hvor alle kan deltage uden forudsætninger.
  • 50% af foreningsaktiviteterne skal have et udendørs fokus
  • Opkvalificere og udvikling af foreningen og foreningsaktiviteterne.
  • Udvikle en håndholdt indsats for udvalgte borgere, der har komplekse udfordringer i forhold til at starte direkte i foreningslivet.
  • At foreningen oplever, at de støttes til at udvikle deres tilbud til at varetage den nye målgruppe og støtte op om modtagelsen og fastholdelsen i foreningen.
  • At foreningen og instruktører opkvalificeres i forhold til foreningsudvikling og sundhedsfaglig viden om målgruppen, så de er trygge ved at inkludere målgruppen i tilbuddet.
  • At etablere 6-7 partnerskabsaftaler med lokale foreninger

Silkeborg Kommune er selvudnævnt Danmarks outdoor hovedstad og Bevæg dig for livet-aftalen har et udefokus. Projektet vil sigte mod, at halvdelen af foreningsaktiviteterne skal være udendørs, da vi gerne vil være undersøgende i forhold til om dette fokus kan være mere motiverende for nogle målgrupper, der kan have barrierer mod at deltage i indendørsaktiviteter.

Sundhedshuset har allerede gode erfaringer med udendørstilbud og trenden er nu, at mange voksne ønsker at bevæge sig i naturen. Foreningsaktiviteterne skal samlet set kunne tilbyde aktiviteter i både dag- og eftermiddag/aften timer. Jo flere muligheder, der er til rådighed for borgerne, jo flere forventes at deltage. For eftermiddags/ aftenaktiviteterne vil det være interessant at afprøve familieaktiviteter, hvor det er muligt at tage børn med til bevægelse, da familieaktiviteterne kan være et fastholdelseselement for de yngre målgrupper.

Tilbuddene i foreningen er frivillige at deltage i for borgerne og skal ses som et supplement til deres beskæftigelsesindsats eller som et selvstændigt forløb, hvis borgeren er i job.