DGI Midtjyllands årsmøde 2020 - aflyst

Vores årsmøde tirsdag 28. april 2020 - er aflyst og udsat indtil videre.

Hermed inviterer vi jer til vores årsmøde. 

Alle bestyrelsesmedlemmer og instruktører fra jeres forening er velkomne til at deltage.

Ud over selve den formelle dagsorden, har I mulighed for at få inspiration til flere medlemmer med hjem. 

Som du kan se, kan du deltage i programmet fra kl. 17.00. Kan du ikke nå det, er du selvfølgelig velkommen til at møde senere.

Det kan du markere i forbindelse med tilmeldingen.

Årsmødets dagsorden (kl. 19.30)

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Aflæggelse af beretning
 4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5.  Indkomne forslag
 6.  Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år
 7.  Valg: 
   Valg af formand:
  På valg er:
  - Lars Engeborg, Sejs (modtager genvalg)
  Valg af op til tre medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen:
  På valg er:
  - Daniel Andersen, Viborg (modtager genvalg)
  - Frits Vistisen, Gjessø (modtager genvalg)
  - Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg (modtager genvalg)
   Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen.
  På valg er:
  -
  Hanne Kjeldsen, Bjerringbro (modtager genvalg)
   Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen.
  På valg er: 
  - Martin Damholdt, Sunds (modtager genvalg)
 8. Eventuelt

Program for Årsmødet 2020:

 • 17.00-17.30: Vi byder jer velkommen til årsmødet
 • 17.30: Udvalgte foreninger præsenterer deres vej til medlemsvækst. 
 • 18.45: Spisning
 • 19.30: Årsmøde i henhold til vedtægterne (herunder kaffe) - se dagsorden her til højre.
 • 21.00: (ca) Afslutning