DGI Fyn Årsmøde 2021

DGI Fyn afholdte årsmøde torsdag den 17. juni kl. 19.00-21.00.

Program for årsmødet

19.00    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, herefter beretning. 
21.00    Årsmødet forventes afsluttet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 20. maj 2021
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. 
 8. Eventuelt

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.