DGI Fyn Årsmøde 2023

DGI Fyn afholdte årsmøde torsdag den 30. marts kl. 17.30-20.30.

Ikke alt var som det plejede ved dette års generalforsamling i DGI Fyn! Udover den sædvanlige 1. halvleg med årsmøde, blev det til en pause med lækker tapas - efterfulgt af en 2. halvleg, som bød på netværksmøde med mulighed for at netværke om et af tre emner. Alle deltagere gik derfra med ny viden og en lille overraskelse i hånden, som både var for hjernen og lidt til smagsløgene.
Vi glæder os allerede til at se jer alle igen næste år.

Program for årsmødet & Øens største netværksmøde for idrætten

17.30    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn.

Ordinært årsmøde med årsberetning, regnskab og valg til bestyrelsen – og ja, vi ved godt, at det ikke altid er det mest spændende, men bare rolig det er kun 1. halvleg.

18.45    Pause, hvor vi byder på aftensmad & drikkelse.

19.30    Øens største netværksmøde for idrætten.

Det er 2. halvleg og her gælder om at spille hinanden gode. Vi skal dele erfaringer og viden samt inspirere hinanden til at løfte idrætten i samarbejder på tværs af foreninger, kommuner, skoler og organisationer. Byd ind og sug til dig - det er her, du får en masse med hjem – ja, faktisk også en lille overraskelse i hånden når du går.

20.30    Tak for i aften.

Registrering af deltagere starter kl. 17.00 - og fortætter frem til kl. 17.30DGI Fyn er vært med mad og drikke samt kaffe & kage. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 2. marts 2023
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant.
  Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant.
  Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 9. marts 2023 meddeler, at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk
 8. Eventuelt

Efter årsmødet vil der være pause med mad & drikke og derefter afholdes Øens største netværks-møde for idrætten.

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn)

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.

Endelig dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab og øvrige bilag

Senest 16. marts 2023 er endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag til årsmødet tilgængelige her på siden. 

Læs mere og print indkaldelsen her (PDF)