DGI Fyn Årsmøde 2020

DGI Fyn afholder årsmøde torsdag den 13. august 2020 kl. 19.00-21.00. Mødet er åbent for alle medlemmer af vores fynske medlemsforeninger.

Program for årsmødet

19.00    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, herefter beretning. 
19.45    DGI Landsstævne 2021 - Oplæg Jesper H. Larsson (Frivilligansvarlig L2021, for DGI Fyn), herefter mulighed for landsstævnesnak ved forskellige stande. 
20.30    Årsmødet genoptages, fortsættelse af det ordinære årsmøde - dagsordenens punkt 3-8. 
21.00    Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.30 - og fortsætter frem til kl. 19.15. DGI Fyn er vært med frugt, kaffe og kage under mødeforløbet.

Tilmelding: Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelde dig senest 3. august 2020 på www.dgi.dk/202016001214.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 16. juli 2020
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 16. juli 2020 meddeler, at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk).
 8. Eventuelt

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.

Endeligt dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab mm.

Senest 29. juli 2020 er endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag til årsmødet tilgængelige her på siden.

Læs mere og print indkaldelse her (PDF)