Bliv medlem

Et medlemskab af DGI Fyn er en genvej til oplevelser og fordele, der gør hverdagen i foreningen både nemmere og sjovere. Bliv medlem i dag.

Hvorfor? 

  • Konsulenthjælp og rådgivning om alt fra visioner i foreningen (foreningsudvikling) til byggeri og anlæg, og fra introduktion af nye aktiviteter til rekruttering og anerkendelse af frivillige.
  • Din forening og medlemmer får et bredt tilbud af kurser og uddannelse.
  • Fælles forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring (både lovpligtig & frivillig), netbanksforsikring, retshjælp og kollektiv rejseforsikring. Læs mere om Forsikringsordning.
  • Din forening får indflydelse med stemmeret ved DGI Fyns årsmøde og relevante idrætsudvalg.

Læs mere om alle dine medlemsfordele her

Hvordan?

Udfyld ansøgningsformularen og vedhæft foreningens vedtægter nedenfor på siden.

Hvem?

Har din forening et folkeoplysende formål* og kan din forening tilslutte sig DGI Fyns formål og vision, kan I blive medlem ved os og få adgang til de mange fordele.

*Definitionen af hvad der er "et folkeoplysende formål" følger folkeoplysningsloven, der står bl.a. at foreningen skal være demokratisk, så alle medlemmer sikres adgang til indflydelse.  

Hvad forventes?

Som en del af medlemskabet forpligter I jer som forening til én gang årligt at indberette foreningens medlemstal til Centralt Forenings Register i henhold til given vejledning. Du kan læse mere på: https://medlemstal.dk/