Foreningsrådgivning

I DGI’s foreningsrådgivning kan du få svar på spørgsmål om bestyrelsesarbejde, foreningsjura, folkeoplysningslov, faciliteter, IT, økonomi med meget mere.

Vedtægter, IT-systemer, økonomi, regler for tilskud, børneattester og meget mere. Der er mange spørgsmål, når man er bestyrelsesmedlem i en forening.

Heldigvis behøver bestyrelsesmedlemmer ikke vide alt. Der er hjælp at hente, og gode råd er ikke dyre i DGI's foreningsrådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningskonsulenten i din landsdelsforening med spørgsmål om regler og rammer i hverdagens foreningsliv.  

Du kan også stille spørgsmål pr. mail til DGI’s rådgivere. De hjælper med svar på spørgsmål om bestyrelsesarbejde, foreningsjura, folkeoplysningslov, forsikring, økonomi, kontrakter, hjemmeside, valg af IT-systemer, planlægning, etablering og renovering af faciliteter m. m. m.

Rammer for rådgivningen

Alle foreninger, som er medlem i DGI, kan stille spørgsmål til DGI’s foreningsrådgivere – inden for følgende rammer:

  • Du sender dit spørgsmål pr. mail til udspil@dgi.dk.
  • Du skal opgive dit navn og den forening, du spørger på vegne af.
  • Der er ikke tale om en egentlig sagsbehandling, men snarere om faglig rådgivning.
  • Vi svarer så hurtigt, vi kan, men der kan være travle perioder, hvor der kan gå op til 10-12 dage, før du får svar.
  • Som hovedregel offentliggør vi udvalgte spørgsmål og svar til oplysning og gavn for andre foreninger på dgi.dk/foreningsledelse og i DGI magasinet Udspil - med mindre du og din forening har særlige grunde til, at vi undlader det.