Forsikring i esportsforeninger

Bliv klogere på, hvordan udstyr og medlemmer bliver dækket af forsikring i jeres esportsforening.

4 svar på spørgsmål om forsikring til esportsforeninger

Idrætsforeninger indkøber computere, skærme, mus, tastaturer, switche, spil og meget andet udstyr til deres nye esportsafdelinger. Spørgsmålet er: Hvordan er esportsudstyr dækket, hvis noget går i stykker, bliver stjålet eller på anden måde ødelægges?

Her får du fire svar på de mest almindelige spørgsmål.

1. Når foreningen køber esportsudstyr

Når en forening køber esportsudstyr som computere, skærme, mus, tastaturer, spil, netværksudstyr og andet, er det foreningens løsøreforsikring, der dækker brand, vandskade eller tyveri under de rette forudsætninger. For eksempel forudsætter erstatning for tyveri, at der er tale om indbrudstyveri fra aflåst bygning eller lokale.

Det er vigtigt, at foreningen allerede har tegnet en selvstændig løsøreforsikring. Hvis der er tegnet en løsøreforsikring, vil den være tegnet gennem den partneraftale, der er gennem DIF/DGI. Her er grundlaget, at man er en idrætsforening, der udøver fysiske sportsaktiviteter. Det vil sige, der vil blive stillet nogle risikospørgsmål, når foreningen ringer ind og oplyser, de har IT-udstyr. Svarene afgør hvilke sikringskrav, den enkelte forening skal overholde. Det afhænger blandt andet af udstyrets pris.

Har man som esportforening indkøbt udstyr til esport, opfordrer vi til, at man kontakter sit forsikringsselskab og får hævet forsikringssummen. Det er også en god idé at tale med forsikringsselskabet om, om de lokaliteter, hvor esportudstyret bliver opbevaret og brugt, er godt nok sikret.

2. Når foreningen anvender esportsudstyr

Når foreningen anvender sit indkøbte esportsudstyr, dækker forsikringen ved anvendelse på den/de adresser, der er aftalt med forsikringsselskabet. Ønsker foreningen at medbringe udstyr til andre lokationer, hvis man eksempelvis laver events, bootcamps, turneringer ved byfester eller andet, så dækker forsikringen anderledes end på forsikringsstedet. Vær opmærksom på, at der kan være forskel i erstatningsberegningen på henholdsvis lejet eller leaset udstyr i forhold til eget udstyr. Opfordringen er, at foreningen kontakter sit forsikringsselskab og taler om en ”mobil-aftale”, hvis foreningen jævnligt har udstyr med på flere lokationer.

Tag et forsikringstjek

Ved at svare på nogle få spørgsmål, kan du hurtigt få svar på, om din forening er rigtigt forsikret.

Tag forsikringstjek her

3. Foreningens medlemmer

Esportsudstyr: Når foreningens medlemmer medbringer deres private udstyr til træning, turneringer, LANs og andre esportevents, er det altid medlemmets private indboforsikring, der dækker medlemmets private udstyr. Her er opfordringen, at foreningens medlemmer kontakter deres forældre/private forsikringsselskab og får en forklaring på, hvordan de er dækket, når man tager sin private computer, skærm, stol, mus, tastatur og lignende med ud af huset. Herunder om forsikringen eventuelt skal udvides, for at få dækket det man ønsker.
 
Krop og sjæl: Hvis medlemmet har en privat ulykkesforsikring, er det den, som dækker medlemmet, hvis medlemmet kommer til skade fysisk eller psykisk i forbindelse med esportsaktiviteter. Man skal blot være opmærksom på, at hvis foreningens medlem tjener penge på sin esport, skal ulykkesforsikringen være oprettet som en heltidsulykkesforsikring. Psykiske skader skal det enkelte medlem selv undersøge med sit forsikringsselskab, da ikke alle ulykkesforsikringer har dækning for psykologhjælp.

4. Foreningens trænere og ledere

Esportudstyr: Det er til alle tider trænere og leders private indboforsikring, der dækker trænere og leders esportsudstyr (samme forhold gør sig gældende som beskrevet i ”foreningsmedlemmer”). I tvivlstilfælde bør de kontakte deres eget forsikringsselskab. Trænere og ledere skal dog altid kontakte deres forsikringsselskab for at sikre sig, at deres forsikringsselskab i en skadesituation vil betragte esportsudstyret som en privat indbogenstand ud fra beskrivelsen af det virke, de har i foreningen.

Krop og sjæl: Når trænere og ledere er aktive i foreningsøjemed (arbejdslignende forhold) er de dækket af DGI’s ulykkesforsikring i forhold til fysiske og psykiske skader, såfremt den forening, de repræsenterer, er medlem af DGI (og der er betalt kontingent til DGI rettidigt). Trænere og ledere kan også få dækning igennem en egen heltidsulykkesforsikring, såfremt de har tegnet sådan en privat. Den enkelte klub/forening kan også have tegnet en arbejdsskadesforsikring, som er det tredje sted, en leder/træner kan få dækning i tilfælde af en skade, der sker, mens de udfører deres job som træner/leder.