DGI Basketball samarbejder med BørneBasketFonden

DGI Basketball samarbejder med BørneBasketFonden om at få flere børn til at spille basketball gennem fælles initiativer. Få et hurtigt overblik over vores fælles tilbud herunder.

Basketball i skolen

Basketball i skolen aftales enten som forløb i den understøttende eller fagfaglige undervisning i folkeskolen.

De fleste forløb laves i skolernes idrætstimer, som er er helt oplagt tidsrum at præsentere børnene for et kvalificeret basketballtilbud med "rigtige" trænere. 

Forløbene er tilpasset det specifikke klassetrin og tager udgangspunkt i DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbunds aldersrelaterede træningskoncept, SMART Basketball, samt folkeskolens videns- og færdighedsmål.

Vi har størst erfaring med at arbejde med indskolingen, men har også stiftet bekendtskab med mellemtrin og udskoling. Vores forløb sker altid i samarbejde med den lokale basketballklub, så der sker brobygning fra skole til klub til de børn, der får mod på mere.

Læs mere om Basketball i skolen >>

BasketMatematik

I BasketMatematik kobler vi glæden ved bevægelse og basketballspillets mange muligheder for kropslig udfoldelse med matematikfagets udfordringer til hjerneaktivitet.

Eleverne bliver på samme tid udfordret motorisk og får stimuleret indlæringen, når de i grupper skal samarbejde med at øve basketballtekniske færdigheder og løse matematikopgaver på samme tid.

Vores tilbagemeldinger fra lærerne fortæller, at BasketMatematik er med til at motivere nogle af de elever, der normalt ikke er så engagerede i matematiktimerne.

Derfor kan BasketMatematik være et godt alternativ til at få flere til at engagere sig i et fag, de ellers har det svært med, eller som aktiv og alternativ indlæring for resten af klassen.

Læs mere om BasketMatematik >>

Basketball og Medborgerskab

Basketball og Medborgerskab er et valgfag til udskolingen, som udover at introducere basketball i skolen og teori om medborgerskab også giver eleverne mulighed for at blive aktive medborgere i lokalsamfundet.

Dette sker ved, at eleverne bliver trænerassistenter i deres lokale foreningsidræt, og derved får indsigt i foreningens demokratiske værdier, skaber nye relationer og løfter en vigtig samfundsmæssig opgave som frivillig.

Læs mere om Basketball og Medborgerskab >>

Girls Got Game

Girls Got Game er et campkoncept kun for piger, og kun med kvindelige trænere.

Tanken med vores Girls Got Game Camps er, at piger har et særskilt rum, hvor de kan træne med hinanden på tværs af klubber og alder, og et sted hvor de kan lære basketballspillet at kende og skabe nye bekendtskaber.

Undersøgelser viser nemlig, at det er meget vigtigt for pigerne, at de føler sig som en del af et fællesskab og ikke står alene. Dette rum skaber Girls Got Game.

Alle vores camps er aldersopdelte, og vi forsøger at justere niveauet og oplevelsen så godt som muligt til den enkelte, så oplevelsen bliver optimal.

Læs mere om Girls Got Game >>