Talenttræneruddannelsen i badminton

Lær at træne unge talenter gennem målrettet og sjove træningsforløb. Uddannelsen giver dig redskaberne til at skabe et træningsmiljø, som er udviklende, udfordrende og motiverende for spilleren.

Uddannelsesforløbet bygger på en helhedstænkning, hvor du lærer at udvikle den enkelte spillers badmintonspil og dyrke det bæredygtige talentudviklingsmiljø for børn og unge.

Du bliver klædt på til at kunne håndtere følgende opgaver:

  • Talenttræneren, som træneren på gulvet
  • Talenttræneren, som hovedtræner og vejleder
  • Talenttræneren, som chef og strateg 

Indholdet på uddannelsen er vidensbaseret, og det er via denne viden, du skal udvikle din egen praksis. Uddannelsen sikrer, at du indgår i et udviklende netværk med andre trænere.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er 3-delt i et grundforløb, temakurser og et mentorforløb og er tænkt til at kunne gennemføres henover en 3-5-årig periode. For at starte på uddannelsens første del (grundforløbet) skal du som træner have gennemført trænerkursus 1-3 på Basistræneruddannelsen.

Rammebeskrivelse for Talenttræneruddannelsens tre dele:

  • Grundforløb – 3 weekendkurser. Du skal have gennemført basistræneruddannelsen inden starten på grundforløbet, og kurserne skal gennemføres i kronologisk rækkefølge. I alt 3 x 18 lektioner
  • Temakurser – 4 fagspecifikke dagskurser samt et tværfagligt temakursus om træningsplanlægning. Du skal have gennemført grundforløbet inden starten på det første temakursus. Temakurserne kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge – dog skal det tværfaglige temakursus gennemføres til sidst. Temakurserne kombineres med prelearning foreksempel via e-læring. I alt 4 x 8/10 timer + 16 lektioner
  • Mentorforløb – et individuelt mentorforløb (enten i eget træningsmiljø kombineret med 2 undervisningssamlinger eller 2 komprimerede forløb af 3-4 dages varighed med undervisning, samtaler og supervision). Andre temaer på forløbet er etik, trænerfilosofi og miljøbesøg. Samlet varighed: 40-50 timer. Adgangskrav: bestået Talenttræneruddannelsens temakurser.

Det anbefales at gennemføre uddannelsens sidste del sammen med DIF Diplomtræneruddannelse. Læs mere om DIF Diplomtræneruddannelse her.

Du består som udgangspunkt et kursusmodul ved aktivt fremmøde.

Er du interesseret? 

Vil du læse mere om uddannelsen, så klik her eller find dit næste kursus her.